Prenosi

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung


INFORMACIJSKI LIST OSEBNA OSKRBA

februar 2022


Was dürfen Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer tun?

Information für Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer in der 24-Stunden-Betreuung


Förderrichtlinie

Erstzertifizierung österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER ERSTZERTIFIZIERUNG

des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


Bestätigungsschreiben

für den Antrag auf Förderung der Erstzertifizierung


Pogodba o oskrbi

Pogodba o oskrbi – pogodba med neodvisnimi negovalci oskrbovanih oseb in strankami
(2/2020)


Prilogi ./B1 in ./B2

Pogodbe o oskrbi
(2/2020)


Pogodba o organizaciji / ÖQZ Pogodba o organizaciji

pogodba med samostojnimi negovalci oskrbovanih oseb in posredniško agencijo
(2/2020)


Priloga ./O1

Pogodbe o organizaciji
(2/2020)


Priloga / O2

(k organizacijski pogodbi) Izjava oskrbovalnega podjetja o varstvu podatkov
(2/2020)


Priloga/O3

(k organizacijski pogodbi) Izjava posredniškega podjetja o varstvu podatkov
(2/2020)


Priloga ./O4 (ÖQZ - 24)

Pisne informacije v skladu s točko 1.2.1 Direktive ÖQZ-24
(02/2020)


Pogodba o posredovanju / ÖQZ Pogodba o posredovanju

pogodba med posredovalno agencijo in strankam
(02/2020)


Priloga ./V1

Pogodbe o posredovanju
(02/2020)


Priloga ./ V2

(o posredniški pogodbi) OBRAZEC ZA PREKLIC
(02/2020)


POOBLASTILO


Prijavnica za bivanje v Avstriji

Prijavite bivališče v Avstriji pristojnim lokalnim in občinskim organom


Potrdilo o prijavi za državljane EGP

Najpozneje po preteku 3 mesecev po vaši stalni naselitvi v Avstriji se morate prijaviti pri upravnem organu okraja. Prejeli boste potrdilo o prijavi.


Prošnja za dodelitev nepovratnih sredstev za 24-urno oskrbo

Za oskrbovane osebe obstaja možnost, da pod določenimi pogoji prejmejo sredstva.


NAČRT ZA NUJNE PRIMERE

Pomembne telefonske številke
Ravnanje v nujnem primeru
Pomembni stiki
Obvezne informacije


Kljub skrbnemu urejanju vsebine napak ni mogoče izključiti. Vsaka odgovornost gospodarskih zbornic je zato izključena.