Do pobrania

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung


ARKUSZ INFORMACYJNY OPIEKA DOMOWA

Luty 2022


Co mogą robić opiekunowie/ opiekunki?

Informacje dotyczące opiekunów/opiekunek w systemie opieki 24-godzinnej


Förderrichtlinie

Erstzertifizierung österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER ERSTZERTIFIZIERUNG

des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


Bestätigungsschreiben

für den Antrag auf Förderung der Erstzertifizierung


Umowa o opiekę

Umowa o opiekę - Umowa pomiędzy klientem a opiekunem/ką prowadzącym/ą włąsną działalność
(2/2020)


Załączniki/ B1 i./ B2

do umowy opiekuńczej
(2/2020)


Umowa organizacyjna / ÖQZ Umowa organizacyjna

Umowa między opiekunem/ką a biurem pośrednictwa pracy
(2/2020)


Załącznik./ O1

do umowy organizacyjnej
(2/2020)


Załącznik./O2

(do umowy organizacyjnej) Polityka ochrony danych firm opiekuńczych
(2/2020)


Załącznik./O3

(do umowy organizacyjnej) Pośrednik ds. polityki prywatności
(2/2020)


Załącznik ./O4 (ÖQZ – 24)

Informacje pisemne zgodnie z pkt 1.2.1 wytycznych ÖQZ-24
(02/2020)


Umowa pośredniczenia / ÖQZ Umowa pośredniczenia

Umowa między firmą pośredniczącą a klientem
(2/2020)


Załącznik./ V1

do umowy pośredniczenia
(2/2020)


Załącznik./V 2

(do umowy pośrednictwa) FORMULARZ ODWOŁANI
(2/2020)


PEŁNOMOCNICTWO


Formularz meldunkowy dla miejsca zamieszkania w Austrii

Zgłoś miejsce zamieszkania w Austrii w odpowiednim urzędzie


Potwierdzenie miejsca zamieszkania dla obywateli EOG

Najpóźniej po upływie 3 miesięcy od dnia zamieszkania w Austrii należy się zarejestrować w urzędzie administracyjnym powiatu. Otrzymają Państwo potwierdzenie zameldowania.


Wniesienie prośby o dotację do opieki 24-godzinnej

Dla osoby nad którą sprawowana jest opieka, możliwe jest otrzymanie dofinansowania pod pewnymi warunkami.


PLAN AWARYJNY

Procedura w nagłych wypadkach
Ważne numery telefonów
Procedura w nagłych wypadkach
Ważne kontakty
Obowiązki informacyjne


Pomimo starannej edycji treści nie można wykluczyć błędów. Wszelka odpowiedzialność izb gospodarczych jest więc wykluczona.