Preuzimanja

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung


INFORMACIJSKI LETAK SKRB ZA OSOBE

Veljača 2022.


Što smiju raditi njegovateljice i njegovatelji?

Informacija za njegovateljice i njegovatelje na poslovima 24-satne njege


Förderrichtlinie

Erstzertifizierung österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER ERSTZERTIFIZIERUNG

des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


Bestätigungsschreiben

für den Antrag auf Förderung der Erstzertifizierung


Ugovor o skrbi

Ugovor o skrbi – ugovor između samostalnog skrbnika i korisnika
(2/2020)


Prilozi ./B1 i ./B2

ugovoru o skrbi
(2/2020)


Ugovor o organiziranju / ÖQZ Ugovor o organiziranju

ugovor između samostalnog skrbnika i agencije za posredovanje
(2/2020)


Prilog ./O1

Prilog ./O1 ugovoru o organiziranju
(2/2020)


Prilog /O2

(ugovoru o organiziranju) Izjava pružatelja usluga o zaštiti podataka
(2/2020)


Prilog /O3

(ugovoru o organiziranju) Izjava društva za posredovanje o zaštiti podataka
(2/2020)


Prilog ./O4 (ÖQ Z – 24)

Pismene informacije u skladu s točkom 1.2.1 smjernice ÖQZ-24
(02/2020)


Ugovor o posredovanju / ÖQZ Ugovor o posredovanju

ugovor između agencije za posredovanje i korisnik
(2/2020)


Prilog ./V1

ugovoru o posredovanju
(2/2020)


Prilog ./V2

(ugovoru o posredovanju) OBRAZAC ZA OPOZIV
(2/2020)


PUNOMOĆ


Obrazac za prijavu prebivališta u Austriji

Prijavite prebivalište u Austriji pri nadležnoj općinskoj službi (Gemeindeamt) ili gradskoj službi (Magistrat)


Potvrda o prijavi za građane Europskog gospodarskog područja

Morate se prijaviti okružnom uredu za administraciju najkasnije tri mjeseca nakon doseljenja u Austriju. Primit ćete potvrdu prijave.


Traženje odobrenje potpore za cjelodnevnu skrb

Korisnici usluga skrbi mogu pod određenim uvjetima ishoditi novčanu potporu.


INTERVENTNI PLAN

Postupanje u slučaju nužde
Važni telefonski brojevi
Postupanje u slučaju nužde
Važni kontakti
Obveze informiranja


Unatoč pažljivom uređivanju nije moguće isključiti pojavu eventualnih pogrešaka. Gospodarska komora ne prihvaća odgovornost za takve pogreške.