Ke stažení

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung


INFORMAČNÍ LIST OSOBNÍ PÉČE

únor 2022


Was dürfen Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer tun?

Information für Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer in der 24-Stunden-Betreuung


Förderrichtlinie

Erstzertifizierung österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER ERSTZERTIFIZIERUNG

des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


Bestätigungsschreiben

für den Antrag auf Förderung der Erstzertifizierung


Smlouva o poskytování osobní péče

Smlouva o poskytování osobní péče - Smlouva mezi nezávislým poskytovatelem osobní péče a klientem
(2/2020)


Přílohy ./ B1 a ./ B2 ke

Přílohy ./ B1 a ./ B2 ke smlouvě o poskytování osobní péče
(2/2020)


Organizační smlouva / ÖQZ Organizační smlouva

Smlouva mezi nezávislým poskytovatelem péče a zprostředkovatelskou agenturou
(2/2020)


Příloha/ O1

Příloha/ O1 organizační smlouvy
(2/2020)


Příloha ./O2

(k organizační smlouvě) Prohlášení pečovatelské
(2/2020)


Příloha ./O3

(k organizační smlouvě) Prohlášení o ochraně osobních údajů zprostředkovatelská agentura
(2/2020)


Příloha ./ O4 (ÖQZ - 24)

Písemné informace podle bodu 1.2.1 směrnice ÖQZ-24
(2/2020)


Zprostředkovatelská smlouva / ÖQZ Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva - Smlouva mezi zprostředkovatelskou agenturou a klientem
(2/2020)


Příloha/ V1 ke

Příloha/ V1 ke zprostředkovatelské smlouvě
(2/2020)


Příloha ./V2

(ke zprostředkovatelské smlouvě) FORMULÁŘ PRO ODVOLÁNÍ
(2/2020)


PLNÁ MOC


Leták pro pobyt v Rakousku

Nahlaste místo vašeho pobytu u příslušného místního nebo městského úřadu v Rakousku


Osvědčení o registraci pro občany EHP

Nejpozději po 3 měsících od založení svého podnikání v Rakousku se musíte zaregistrovat u okresního správního orgánu. Obdržíte potvrzení o přihlášení.


Žádost o finanční příspěvek pro 24hodinovou péči

Pro příjemce péče je možné získat finanční prostředky při splnění daných podmínek.


NOUZOVÝ PLÁN

Postup v nouzové situaci
Důležitá telefonní čísla
Důležité kontakty
Informační povinnost


I přes pečlivé vypracování obsahu nelze vyloučit chyby. Jakákoliv odpovědnost hospodářské komory je tímto vyloučena.